Phương Thức Thanh Toán Him Lam Phú An 27/12

Phương thức thanh toán căn hộ Him Lam Phú An Áp Dụng từ ngày  07/2017

 

 HL PA PTTT SO 1 T7HL PA PTTT SO 2 T7HL PA PTTT SO 5 T7HL PA PTTT SO 6 T7HL PA PTTT SO 7 T7